מחקרים

מוטציה בגן ה-JAK2 ושינויים כרומוזומליים נלווים במיאלופיברוזיס

במחקר נמצא כי HCT עשוי להפחית את ההשפעה השלילית הידועה של מוטציה בגן ה-JAK2 בחולי מיאלופיברוזיס (MF), ובמיוחד עבור חולי מיאלופיברוזיס ראשונית (PMF) ופוסט-פוליציטמיה ורה (PPV-MF)

17.12.2023, 16:49

JAK2 היא המוטציה השכיחה ביותר במיאלופיברוזיס ראשונית או שניונית שבה השתלת תאים המטופואיטיים אלוגניים (HCT) הינה הטיפול המרפא היחיד. הידע על התועלת הפרוגנוסטית בנוגע  לשינויים בגן ה-JAK2 בהגדרת HCT הינו מוגבל.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Blood Advances, ממצאיו של מחקר העוסק בכל החולים עם מיאלופיברוזיס שקיבלו HCT בין השנים 2000-2016 והייתה להם דגימת דם לפני HCT זמינה במרכז הבינלאומי לחקר השתלות דם ומח.

במחקר הוכללו 973 חולים. נעשה שימוש בריצוף PacBio וגנוטיפים במערך SNP, לזיהוי מוטציות בגן ה-JAK2 ושינויים כרומוזומליים נוספים  (mCAs), בהתאמה. בוצע שימוש במודל על שם Cox להערכת יחסי הסיכונים ל-HCT.

הבדיקה הגנומית הושלמה עבור 924 חולי מיאלופיברוזיס (634 חולים במיאלופיברוזיס ראשונית, 135 חולים בפוסט-פוליציטמיה ורה ו-155 חולים בתרומבוציטופניה פוסט-חיונית).

מוטציה בגן ה-JAK2 השפיעה על 562 חולים (57.6% ממיאלופיברוזיס ראשונית, 97% מפוסט-פוליצטמיה ורה ו-42.6% מפוסט-תרומבוציטופניה חיונית). כמעט כל החולים החיוביים ל-mCAs הכוללים את אזור ה-JAK2י(97.9%) היו חיוביים למוטציה בגן ה-JAK2.

במיאלופיברוזיס ראשונית, סטטוס המוטציה בגן ה-JAK2, עומס אללים או mCAs שזוהו לא היו קשורים להתקדמות/הישנות מחלה, תמותה ללא הישנות (NRM) או שרידות כוללת. כמעט כל חולי הפוסט- פוליציטמיה ורה היו חיוביים למוטציה בגן ה-JAK2י(97%), ללא קשר בין תוצאות HCT לבין עומס מוטציות באללים או mCAs. בפוסט-תרומבוציטופניה חיונית, עומס אללים גבוה של 60% ומעלה בגן ה-JAK2 היה קשור לסיכון עודף ל-NRM, בחולים שעברו השתלות בעידן מעכבי ה-JAK בשנים 2013-2016 (רווח בר סמך 95%: 2.10-27.82, יחס הסיכונים: 7.65, p=0.002). עם זאת, עומס האללים לא היה קשור להתקדמות/הישנות של מחלה לאחר HCT או שרידות.

תוצאות המחקר מדגימות כי HCT עשוי למתן את ההשפעה השלילית האפשרית של מוטציה בגן ה-JAK2 בחולים במיאלופיברוזיס ראשונית ופוסט-פוליציטמיה ורה.

מקור:

Rafati M, Brown DW, Zhou W, Jones K, Luo W, St Martin A, Wang Y, He M, Spellman SR, Wang T, Deeg HJ, Gupta V, Lee SJ, Bolon YT, Chanock SJ, Machiela MJ, Saber W, Gadalla SM. JAK2 V617F mutation and associated chromosomal alterations in primary and secondary myelofibrosis and post-HCT outcomes. Blood Adv. 2023 Dec 26;7(24):7506-7515. doi: 10.1182/bloodadvances.2023010882. PMID: 38011490.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלופיברוזיס,  JAK2,  מוטציה,  פוליציטמיה ורה
תגובות