מחקרים

טמסירולימוס עשויה לשמש לטיפול בגידולים סולידיים עם מוטציית PIK3CA

הטיפול עם טמסירולימוס הדגים פעילות נוגדת גידול במטופלים עם גידולים סולידיים אשר אובחנו עם מוטציית PIK3CA. הטיפול לא נמצא יעיל לטיפול בסרטן השד עם מוטציה זו

TAPUR הוא מחקר סל (basket study) פאזה II, אשר מטרתו היא להעריך את הפעילות נוגדת הגידול של טיפולים ממוקדים וזמינים מסחרית בחולים המאובחנים עם ממאירויות בשלב מתקדם, אשר נמצאו עם שינויים גנומיים ספציפיים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתבהעת 'Journal of Clinical Oncology', החוקרים מדווחים על תוצאות העוקבה של חולות סרטן השד (BC) ושל חולים הסובלים מגידולים סולידיים אחרים המאובחנים עם מוטציית PIK3CA וטופלו עם טמסירולימוס.

בקריטריוני ההכללה עמדו חולי BC או גידולים סולידיים אחרים עם מחלה ניתנת למדידה וציון 0-2 ב-ECOG performance status, אשר נמצאו עם תפקוד תקין של איברי הגוף וללא אפשרויות טיפול סטנדרטיות. הבדיקות הגנומיות בוצעו במעבדות נבחרות, עם הסמכות CLIA ו-CAP.

לאחר טיפול מקדים עם אנטי-היסטמינים, המשתתפים טופלו עם טמסירולימוס אשר ניתנה באינפוזיה למשך 30-60 דקות פעם בשבוע, עד להתקדמות המחלה. התוצא הראשוני היה שליטה במחלה (DC: disease control) אשר הוגדרה כתגובה מלאה (CR: Complete Response), חלקית (PR: Partial Response) או מחלה יציבה (SD: Stable Disease) למשך 16+ שבועות לכל הפחות (SD16+) לפי ה-RECIST v1.1.

עבור עוקבת ה-BC החוקרים השתמשו ב-Simon’s optimal 2-stage design עם null DC rate של 15% לעומת 35% (power=0.85, α=0.10) עם stopping for futility בשלב 1 (n=10) אם נמצא כי < 2/10 מטופלים הראו DC. עוקבות ספציפיות להיסטולוגיה שהיו Low accruing עם PIK3CA וטופלו עם טמסירולימוס אוגמו לעוקבה היסטולוגית אחת (HP: histology-pooled). שיעור ה-Null DC המשוער של 15% עבור עוקבת ה-HP הוערך באמצעות 1-sided exact binomial test עם α=0.10. התוצאים השניוניים היו שרידות ללא התקדמות (PFS: progression-free survival), שרידות כוללת (OS: overall survival) ובטיחות.

במחקר השתתפו בסך הכל 12 חולות BC עם מוטציית PIK3CA ו-29 חולים עם גידולים סולידיים אחרים ומוטציית PIK3CA (9 סוגים של גידולים). 2 מטופלים (1 בכל עוקבה) נמצאו כלא כשירים לאחר שנרשמו להשתתפות במחקר, ועל כן לא נכללו באנליזות היעילות.

בסופו של שלב 1 בעוקבת ה-BC נצפה PR 1 עבור שיעורי DC ו-OR של 9%; העוקבה נסגרה בשל חוסר כדאיות (futility) (p=0.83). בעוקבת ה- HP נצפו 3 PR ו-5 SD16+ עבור שיעור DC של 29% (p=0.049) ושיעור OR של 11%; השערת האפס נדחתה. סוגי הגידולים במטופלים עם OR או SD16+ כללו סרטן צוואר הרחם, סרטן שחלות, וסרטן ראש/צוואר. המוטציות הנפוצות ביותר היו H1047R/Lי(3), E545Kי(2) ו-E542Kי(2). במטופלת אחת עם סרטן השחלות ומוטציית H1047R נצפתה PR בשבוע 86.

עוד עולה מתוצאות המחקר כי ל-11/41 מטופלים הייתה לכל הפחות תופעת לוואי אחת בדרגה 3-4 הקשורה לטיפול, ביניהן: אנמיה, כאבי ראש, היפרגליקמיה, יתר לחץ דם, היפרטריגליצרידמיה, מוקוזיטיס של הפה, ירידה בערכי הנויטרופילים, הטסיות, או הלימפוציטים, פנאומוניטיס, ואלח דם (ספסיס).

החוקרים מסכמים כי אף על פי שלא נראה כי לטמסירולימוס ישנה פעילות נוגדת גידול בחולות BC עם מוטציית PIK3CA, נראה כי לטיפול ישנה פעילות נוגדת גידול במטופלים עם גידולים סולידיים אחרים ומוטציית PIK3CA. ממצאים אלו דורשים מחקר נוסף בנושא.

מקור:

DOI: 10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.3117 Journal of Clinical Oncology 41, no. 16_suppl (June 01, 2023) 3117-3117.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טמסירולימוס,  מוטציה,  PIK3CA,  יעילות ובטיחות
תגובות