מחקרים

שימוש בריצוף הדור הבא לצורך אבחון מולקולרי של NSCLC

אבחון מולקולרי של סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים באמצעות ריצוף הדור הבא נמצא כבעל יחס עלות-תועלת טוב יותר בהשוואה לבדיקת גנים בודדים

סרטן ריאות (אילוסטרציה)
סרטן ריאות (אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JCO Precision Oncology', מטרת החוקרים הייתה להעריך את יחס העלות-תועלת של השימוש בריצוף הדור הבא (NGS: next-generation sequencing) לעומת בדיקת גנים בודדים (SgT: single-gene testing) לצורך זיהוי של תתי-סוגים מולקולריים גנטיים וסמנים אונקוגנים בחולים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) במרכזי הפניה בספרד.

לצורך כך, החוקרים פיתחו מודל משותף המשלב עץ החלטה (decision tree) עם מודלים של partitioned survival. פאנל קונצנזוס בן שני סבבים נערך לצורך תיאור הפרקטיקה הקלינית של מרכזי ההפניה הספרדים, תוך מתן נתונים על קצב הבדיקות, שכיחות השינויים, זמני אספקה ומסלולי הטיפול. נתוני יעילות הטיפול וערכי התועלת נאספו מהספרות. חישוב העלות כלל רק עלויות ישירות (אירו, 2022), אשר התקבלו ממאגרי מידע ספרדיים. בנוסף, החוקרים לקחו בחשבון את אופק החיים (lifetime horizon), ולכן השתמשו בשער ניכיון (discount rate) של 3% לעלויות עתידיות ותוצאים. כמו כן, נערכו אנליזות רגישות דטרמיניסטיות והסתברותיות (probabilistic) להערכת אי הוודאות.

הערכת החוקרים כללה אומדן של אוכלוסיית יעד המונה 9,734 חולים עם NSCLC מתקדם. במידה וייעשה שימוש ב-NGS במקום SgT, ההערכה היא שיתגלו 1,873 שינויים נוספים, וייתכן כי 82 מטופלים נוספים ייכללו בניסויים קליניים. בטווח הארוך, שימוש ב-NGS יספק תוספת של 1,188 שנות חיים מתוקננות לאיכות (QALYs: quality-adjusted life-years) באוכלוסיית היעד, בהשוואה ל-SgT. מאידך, העלות המצטברת של NGS לעומת SgT באוכלוסיית היעד הייתה 21,048,580 אירו לאופק החיים (1,333,288 אירו לשלב האבחון בלבד). יחסי העלות-תועלת המצטברים שהתקבלו היו 25,895 אירו ל-QALY שהושג, מתחת לסף העלות-תועלת הסטנדרטי.

החוקרים מסכמים כי השימוש ב-NGS לאבחון מולקולרי של חולים עם NSCLC גרורתי במרכזי הפניה בספרד יהיה משתלם יותר מבחינת יחס העלות-תועלת על פני SgT.

מקור:

DOI: 10.1200/PO.22.00546 JCO Precision Oncology no. 7 (2023) e2200546. Published online March 2, 2023.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריצוף הדור הבא,  NSCLC,  סמנים,  אונקוגן
תגובות