מחקרים

טרמטיניב עשויה להוביל לתגובה בגידולים עם מוטציות NF1

מעכבת ה-MEK1/2 טרמטיניב הובילה לתגובה מסוימת במספר חולים עם מוטציות ב-NF1 או GNA11/Q

NCI-MATCH הוא מחקר מתחום הרפואה המדויקת המשתמש בבדיקות גנומיות על מנת להקצות חולים עם ממאירויות מתקדמות לתתי-פרוטוקולים של טיפול ממוקד. בדוח שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JCO Precision Oncology', החוקרים מפרטים על שילוב של שני תתי-פרוטוקולים להערכת הטיפול עם טרמטיניב, מעכב MEK1/2, בחולי Neurofibromatosis 1 (NF1[S1] או GNA11/Q [S2]) עם גידולים שעברו שינוי (altered tumors).

החולים שנמצאו מתאימים לטיפול אובחנו עם גידולים עם מוטציות deleterious inactivating של NF1 או GNA11/Q באמצעות ה- customized Oncomine AmpliSeq panel. מטופלים שקיבלו טיפול קודם עם מעכבי MEK לא נכללו. עם זאת, הותרו מקרים של גליובלסטומות (GBMs), כולל ממאירות הקשורות למוטציות NF1 של ה- germline (S1 בלבד).

הטיפול עם טרמטיניב ניתן במינון של 2 מיליגרם פעם ביום במשך מחזורים של 28 ימים עד למצב של רעילות או התקדמות של המחלה. התוצא הראשוני של המחקר היה שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR: objective response rate). תוצאים שניוניים כללו שרידות ללא התקדמות (PFS: progression-free survival) לאחר 6 חודשים, PFS, ושרידות כוללת. אנליזות מגששות (Exploratory analyses) כללו שינויים גנומיים המתרחשים במקביל ואובדן PTEN.

בקריטריוני ההכללה עמדו בסך הכל 50 חולים אשר החלו בטיפול: 46 עם NF1 mutations (S1) וארבעה עם GNA11 mutations (S2). בעוקבת ה-NF1 זוהו nonsense single-nucleotide variants ב-29 גידולים ו-frameshift deletions ב-17 גידולים. כלל המטופלים ב-S2 אובחנו עם מלנומה שאינה בענביה (nonuveal melanoma) ועם וריאנט GNA11 Q209L. בעוקבת ה-S1 נצפו שתי תגובות חלקיות (PR), של חולה עם סרטן ריאות מתקדם וחולה GBM עם ORR של 4.3% (רווח בר-סמך של 90% 0.8-13.1). לחולה אחד עם מלנומה ב-S2 הייתה PR (ORR 25% רווח בר-סמך של 90% 1.3 עד 75.1). מחלה יציבה ממושכת (SD) נצפתה גם כן בחמישה חולים (ארבעה ב-S1 ואחד ב-S2) עם היסטולוגיות נדירות נוספות. תופעות הלוואי עם טרמטיניב היו כפי שתוארו בעבר. co-mutations ב-TP53 וב-PIK3CA היו נפוצות.

החוקרים מסכמים כי על אף שתתי-הפרוטוקולים הללו לא עמדו בתוצא הראשוני ל-ORR, הימצאותן של תגובות ממושכות או SD ממושכת כפי שנצפו בתתי-סוגי מחלה מסוימים קוראים לביצוע חקירה נוספת של הנושא.

מקור:

DOI: 10.1200/PO.22.00421 JCO Precision Oncology no. 7 (2023) e2200421. Published online April 13, 2023.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרמטיניב,  נוירופיברומטוזיס,  רעילות,  מעכבי MEK
תגובות