מחקרים

טמסירולימוס עשויה להיות יעילה בחולים עם ממאירויות ומוטציית PTEN

חולי סרטן עם גידולים סולידיים ומחלה מתקדמת המאובחנים עם מוטציית PTEN הראו תגובה בעקבות טיפול עם טמסירולימוס, כאשר מספר חולים הגיעו למחלה יציבה

03.07.2023, 16:42
מוטציה גנטית (צילום: אילוסטרציה)

'TAPUR' הוא מחקר סל (basket study) פאזה II במסגרתו נבחנת הפעילות נוגדת הגידול של טיפולים ממוקדים הזמינים באופן מסחרי בחולים המאובחנים עם ממאירות מתקדמת ושינויים גנומיים ספציפיים. כעת, במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cancer Research', החוקרים מדווחים על התוצאות העולות מעוקבת מטופלים המאובחנים עם גידולים סולידיים ומוטציית PTEN אשר טופלו עם טמסירולימוס.

בקריטריוני ההכללה עמדו מטופלים ללא אפשרויות טיפול סטנדרטיות, עם מחלה הניתנת למדידה, ECOG performance statusי(PS) 0-2, ובעלי תפקוד מספק של האיברים. בדיקות גנומיות בוצעו במעבדות נבחרות, CLIA-certified ו-CAP-accredited. לאחר טיפול מקדים עם אנטי-היסטמינים, החולים קיבלו טיפול עם טמסירולימוס במינון 25 מיליגרם אשר ניתן בעירוי שנמשך 30-60 דקות. הטיפול ניתן פעם בשבוע ועד להתקדמות המחלה.

עוקבות Low accruing עם היסטולוגיה ספציפית ומוטציית PTEN קובצו לעוקבה מאוגמת היסטולוגית לצורך האנליזה. התוצא הראשוני של המחקר היה שליטה על המחלה (DC: disease control), אשר הוגדר כתגובה מלאה או חלקית (PR) או כמחלה יציבה (SD) למשך 16+ שבועות לכל הפחות (SD16+) לפי RECIST v1.1. התוצא הראשוני סוכם כפרופורציה, וה-hypothesized null DC rate של 15% הוערך באמצעות 1-sided exact binomial testעם alpha 0.10. תוצאים נוספים היו שיעור השרידות ללא התקדמות (PFS), השרידות הכוללת (OS), משך התגובה (DOR), משך ה-SD ובטיחות. DOR הוגדר כמשך הזמן מעת התגובה האובייקטיבית (OR) המתועדת הראשונה של החולה ועד למחלה מתקדמת (PD). משך ה-SD הוגדר כמשך הזמן מעת תחילת הטיפול ועד ל-PD.

במחקר השתתפו 34 חולים המאובחנים עם גידולים סולידיים (10 סוגי גידול; 20/34 מטופלים אובחנו עם סרטן הערמונית, סרקומה של רקמות רכות [STS: soft tissue sarcoma] או סרטן ריאה) ומוטציית PTEN. שישה מטופלים לא היו ניתנים להערכה לגבי היעילות, ו-1 לא עמד בקריטריוני ההכללה. בטבלה אותה מצרפים החוקרים לפרסומם מוצגים נתוניהם הדמוגרפיים של החולים, תוצאים, ורעילות. 2 מטופלים הגיעו ל- PR (סרטן הערמונית ו-STS), ול-5 היה SD16+ (ריאה, ראש וצוואר, שד, רחם, ואתר שלא צוין) לשיעור DC של 26% (רווח בר-סמך חד-צדדי של 90%: 15.1%, 100%) ו-rate OR של 7% (רווח בר-סמך של 95%: 1%, 24%). ה-null DC rate נדחה. חציון ה-PFS היה 10 שבועות, וחציון ה-OS היה 32 שבועות.

לסיכום, הטיפול עם טמסירולימוס עמד בקריטריונים שנקבעו מראש לציון פעילות אפשרית בחולים עם גידולים סולידיים ומוטציית PTEN.

מקור:

Kristopher WentzelMichael RothePam K. MangatElizabeth Garrett-MayerLi DingEvan PisickMridula KrishnanDeepti BehlOlatunji B. AleseCarmen J. CalfaKathrine A. CooperHerbert L. DuvivierRaghava Reddy InduruJanet C. RuzichSong ZhaoGina N. GranthamAbigail GregorySusan HalabiRichard L. Schilsky; Abstract CT231: Temsirolimus (T) in patients (pts) with solid tumors with PTEN mutation (mut): results from the Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR) Study. Cancer Res 15 April 2023; 83 (8_Supplement): CT231. https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2023-CT231

נושאים קשורים:  מחקרים,  טמסירולימוס,  ממאירות,  שרידות,  מוטציות
תגובות