מחקרים

זיהוי של מטרות אגנוסטיות מאפשר שימוש בטיפולים עם יעילות פן-סרטנית

איתורם של סמנים ביולוגיים אגנוסטיים בסוגי סרטן שונים מאפשר לשנות את הגישה הטיפולית לגידולים סרטניים, ולהתבסס על טיפול גנטי ממוקד

טיפולי סרטן מבוססי סמנים ביולוגיים חוללו מהפכה באונקולוגיה המדויקת. עם הבנה טובה יותר של הביולוגיה של הגידול, אופיינו ונחקרו מטרות אגנוסטיות לרקמות (tissue-agnostic targets), מה שהוביל בסופו של דבר לפיתוחם של טיפולים עם יעילות פן-סרטנית.

בסקירה שממצאיה פורסמו בכתב העת 'Clinical Cancer Research', החוקרים השתמשו בנתונים מהפרויקט AACR GENIE כדי לחקור את הנוף הקליני-גנומי של מספר שינויים מולקולריים. ה-AACR GENIE הוא מרשם נגיש לציבור של נתונים גנומיים ממספר מרכזי סרטן שונים בעלי שיתוף פעולה. מסד הנתונים הנוכחי (גרסה 13.0) כולל נתוני ריצוף של 168,423 דגימות שנאספו מחולים עם סוגי סרטן שונים.

עד כה, חמישה סמנים ביולוגיים מולקולריים השיגו אישור FDA כטיפול אגנוסטי לרקמות לטיפולים ממוקדים ואימונותרפיה. הסמנים הללו כוללים מוטציות BRAF V600E, RET fusions, NTRK fusions, high tumor mutation burden (TMB), ו-deficient mismatch repair (dMMR/MSI-High). במסגרת המחקר, זיהו החוקרים BRAF V600E, RET fusions, NTRK fusions ו-high TMB ב-2.9%, 1.6%, 1.5% ו-15.2% מהדגימות הפאן-סרטניות, בהתאמה.

במסגרת סקירתם, החוקרים מתארים את התפלגות המטרות האגנוסטיות הללו בין סוגי סרטן שונים. בנוסף, החוקרים תיארו את האפשרויות הביולוגיות של השינויים הללו, וכן נתונים על תרופות מאושרות, כולל פמברוליזומאב, דוסטרילמאב, לרוטרקטיניב, אנטרקטיניב, סלפרקטיניב, ושילוב של דאברפניב/טרמטיניב.

מקור:

Mohamed A. Gouda, Blessie E. Nelson, Lars Buschhorn, Adam Wahida, Vivek Subbiah; Tumor-Agnostic Precision Medicine from the AACR GENIE Database: Clinical Implications. Clin Cancer Res 2023; https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-0090

נושאים קשורים:  מחקרים,  סמנים ביולוגיים,  טיפול ממוקד בסרטן,  אימונותרפיה
תגובות