מחקרים

משמעותן של בדיקות גנומיות מנקודת המבט של המטופל

העמדות והציפיות של חולים אונקולוגיים בנוגע לתפקידן של בדיקות גנומיות אינן תואמות תמיד את אלו של הרופאים המטפלים. יש מקום לבחון כיצד ניתן לגשר על הפערים הללו

09.01.2023, 15:57
שביעות רצון המטופלים באשפוז. אילוסטרציה

בשל העובדה שבדיקות גנומיות הפכו לחלק מהפרקטיקה האונקולוגית המרכזית, קיים צורך להבטיח הבנה טובה מצד המטופלים בכל הנוגע להשלכותיהן של הבדיקות הללו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Current Oncology', מטרת החוקרים הייתה להשוות את העמדות והציפיות של חולי סרטן לאלו של רופאיהם בכל הנוגע לתפקידן של בדיקות לסמנים ביולוגיים בקבלת ההחלטות הקלינית.

החוקרים ערכו שני סקרים נפרדים, משלימים ועצמאיים, אשר ניתנו לחולי סרטן ולרופאיהם בקלגרי, אלברטה (קנדה). מתוך 117 סקרים, 113 סקרים מלאים של מטופלים נכללו בניתוח הסטטיסטי, אשר מהווים שיעור תגובה של 96.4%. הסקרים הללו הותאמו לאחר מכן לאלו של האונקולוגים המטפלים, על מנת לקבוע את ה-concordance rates.

מהסקרים עולה כי בסך הכל, החולים הפגינו הבנה טובה של הביולוגיה הכללית של הסרטן (80.0%) ושל התהליכים האבחנתיים (90.0%) הקשורים לאונקולוגיה מדויקת. מרבית החולים רצו לבצע בדיקות לגידולים שלהם על מנת להנחות את הטיפול, עמדה אשר הייתה משותפת בעיקרה עם האונקולוגים (concordance 65.1%). עם זאת, נמצאו פערים בין המטופלים והאונקולוגים שלהם בנוגע לידע והציפיות לגבי יישום תוצאות הבדיקה על האבחנה והפרוגנוזה בפועל (concordanceי26.1% ו-36.0%, בהתאמה). בעוד שרק 28.0% מהמטופלים חשבו שיש להם מספיק ידע לצורך קבלת החלטות מושכלות, מרביתם (68.0%) סברו כי הם צריכים מידע נוסף.

החוקרים מסכמים כי ממצאיהם מעידים על כך שחולים אונקולוגיים והרופאים שלהם לא תמיד רואים עין בעין את התפקידים של בדיקות גנומיות ואת יישומן, מה שעלול להוביל לציפיות לא תואמות ולתוצאים בריאותיים גרועים. יש צורך במחקר נוסף על מנת לגבש אסטרטגיות לשיפור החינוך והתקשורת, אשר יסייעו בהתאמת הציפיות הללו ובשיפור איכות קבלת ההחלטות הקליניות.

מקור:

Dehar, N.; Abedin, T.; Tang, P.; Bebb, G.; Cheung, W.Y. A Comparison of Patients’ and Physicians’ Knowledge and Expectations Regarding Precision Oncology Tests. Curr. Oncol. 2022, 29, 9916-9927. https://doi.org/10.3390/curroncol29120780

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקות גנומיות,  יחסי רופא מטופל,  סמנים ביולוגיים,  קבלת החלטות קליניות,  פרוגנוזה
תגובות