מחקרים

חשיבות המידע המולקולרי בסרטן רירית הרחם

סרטן רירית הרחם מסווג על ידי תתי-סוגים מולקולריים וסמנים ביולוגיים, באופן אשר משפיע על הפרוגנוזה והטיפול במחלה. קיימת חשיבות רבה בהבנת תפקיד הסיווג המולקולרי בסרטן זה

26.12.2022, 16:51

במאמר שפורסם בכתב העת 'Gynecologic Oncology', מטרת החוקרים הייתה להנחות את הבדיקות הנדרשות ואת אופן היישום של מידע מולקולרי על סרטן רירית הרחם.

הפרסום של Cancer Genome Atlas תיאר לראשונה את גנומיקת הנוף (genomic landscape) של סרטן רירית הרחם, ואפיין את סוגי הסרטן הללו לארבעה תתי-סוגים מולקולריים עם פרוגנוזות שונות. ה-The Proactive Molecular Classifier for Endometrial Cancer פותח על מנת לסווג בקלות רבה יותר, ובאופן שאינו יקר, את סרטן רירית הרחם לארבעה תת-סוגים מולקולריים דומים המכונים POLE,יmismatch repair deficient,יp53 abnormal, וללא פרופיל מולקולרי ספציפי. מלבד לארבעת תתי-הסוגים הללו, סמנים ביולוגיים מולקולריים אחרים עשויים להשפיע על התנהגות קלינית ועל תגובה לטיפולים ממוקדים, כולל בטא-קטנין, הגברה של Her2, שינויים ב-PI3K/mTOR/AKT,י L1CAM, ביטוי קולטנים הורמונליים, עול המוטציות הגידוליות ו-ARID1A.

ישנם ניסויים קליניים רבים אשר בוחנים הסלמה והנמכה טיפולית בתוך ארבעת תתי-הסוגים המולקולריים, כמו גם התאמה של טיפולים ממוקדים לפרופילים ספציפיים של מוטציות או של סמנים ביולוגיים. כלל סוגי סרטן רירית הרחם צריכים לעבור סיווג מולקולרי בסיסי, אשר כולל הערכה של mismatch repair status.יPOLE וסטטוס ה-p53 מהווים גורמים פרוגנוסטיים, וייתכן ובעתיד ניתן יהיה לבצע עליהם פעולות.

החוקרים מציינים כי רופאים המטפלים בחולות סרטן רירית הרחם צריכים להבין את תפקיד הסיווג המולקולרי לשם הנחיית הטיפול.

מקור:

Walsh CS, Hacker KE, Secord AA, DeLair DF, McCourt C, Urban R. Molecular testing for endometrial cancer: An SGO clinical practice statement. Gynecol Oncol. 2022 Nov 15;168:48-55. doi: 10.1016/j.ygyno.2022.10.024. Epub ahead of print. PMID: 36399812.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן רירית הרחם,  סמנים ביולוגיים,  בדיקות מולקולריות,  פרוגנוזה
תגובות