מחקרים

ריצוף הדור הבא בדם פריפרי ומח עצם בחולים עם ממאירויות המטולוגיות

במחקר נמצאו שיעורי התאמה אשר נעו בין 83.9-98.7% בין שני סוגי הבדיקות כתלות בממאירות שנבדקה

אנליזת מוטציות מדגימות דם פריפרי באמצעות ריצוף הדור הבא (NGS-next generation sequencing) מעוררת עניין כשיטה זעיר פולשנית להערכה של מחלות שונות. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Advances in Hematology חוקרים בחנו את מידת ההתאמה בין תוצאות NGS מדם פריפרי וממוח העצם ב-163 מטופלים עם ממאירויות המטו-לימפואידיות.

כלל המשתתפים עברו NGS מדם פריפרי ומח עצם בפער של עד שנה בין שתי הבדיקות. הוחרגו מהמחקר מטופלים שטופלו עם כימותרפיה או עברו השתלת מח עצם בין שתי הבדיקות.

תוצאות המחקר הדגימו התאמה בין ממצאי שתי הבדיקות ב-92% מהמטופלים עם kappa coefficient של 0.794 ו-p-value הקטן מ-0.0001. בחולים עם ממאירויות מיאלודיות נמצאה התאמה של 98.7% עם kappa coefficient של 0.916. בחולים עם ממאירויות לימפואידיות נמצאה התאמה של 83.9% עם kappa coefficient של 0.599. במקרים שאינם ממאירים הודגמה התאמה ב-87% מהמקרים.

החוקרים סיכמו כי בדיקות NGS מדם פריפרי מהוות כלי מהימן להערכת מוטציות ומאפשרות הערכה לא פולשנית של חולים עם ממאירויות המטולוגיות.

מקור:

Chayanit Jumniensuk, Alexander Nobori, Thomas Lee, T. Niroshi Senaratne, Dinesh Rao, Sheeja Pullarkat, "Concordance of Peripheral Blood and Bone Marrow Next-Generation Sequencing in Hematologic Neoplasms", Advances in Hematology, vol. 2022, Article ID 8091746, 6 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/8091746

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקות גנטיות,  ריצוף הדור הבא,  ביופסיה נוזלית,  ממאירות המטולוגית
תגובות