מחקרים

היעילות והבטיחות של אנטרקטיניב בחולים עם גידולים סולידיים חיוביים לאיחוי NTRK

תוצאות המחקר הדגימו משך מעקב לטיפול באנטרקטיניב ארוך יותר עם שיעור תגובה של 61.2% ובחולים עם מעורבות מערכת העצבים המרכזית שיעור התגובה התוך גולגלתית עמד על 63.6%

אנטרקטיניב הינה תרופה המעכבת באופן פוטנטי חלבוני TRKA/B/C ו-ROS1. מחקרי פאזה I ו-II קודמים הדגימו כי אנטרקטיניב מובילה להשגת תגובות עמוקות וממושכות במטופלים עם גידולים סולידיים החיוביים לאיחוי בגן NTRK.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Clinical Cancer Research חוקרים בחנו את יעילות התרופה באוכלוסיית חולים עם גידולים סולידיים מתקדמים בעלי איחוי ב-NTRK בקבוצה גדולה יותר של חולים (n=121) עם זמן מעקב ממושך יותר (משך מעקב חציוני של 25.8 חודשים).

במחקר הוכללו חולים עם גידולים סולידיים מתקדמים מקומית או גרורתייים חיוביים לאיחוי ב-NTRK וזמן מעקב של 12 חודשים ומעלה. התוצאים העיקריים שנבדקו היו שיעור תגובה (ORR) ומשך תגובה (DoR) אשר הוערכו על ידי ועדה מרכזית שהייתה סמויה לטיפול. תוצאים משניים כללו שרידות ללא התקדמות מחלה (PFS), יעילות תוך-גולגלתית ובטיחות. תוצאי היעילות הוערכו ב-121 מטופלים עם 14 סוגי גידולים ו-30 תתי סוגים היסטולוגיים. 26 מהמטופלים (21.5%) התייצגו עם גרורות מוחיות בכניסה למחקר. כלל המטופלים שקיבלו מנה אחת לפחות של אנטרקטיניב הוכללו באנליזת הבטיחות.

תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם אנטרקטיניב הוביל לשיעור תגובה אובייקטיבית של 61.2%. 19 מטופלים (15.7%) השיגו תגובה מלאה ו-55 מטופלים (45.5%) השיגו תגובה חלקית, ללא תלות בסוג הפרטנר לאיחוי. משך התגובה החציוני עמד על 20 חודשים (רווח בר-סמך 95%: 13-38.2) ושרידות כוללת חציונית (mOS( עמדה על 33.8 חודשים (23.4-46.4). ב-11 חולים בהם הייתה מחלה מדידה במערכת העצבים המרכזית שיעור התגובה התוך גולגלתית עמד על 63.6% ומשך התגובה תוך-גולגתית החציוני היה 22.1 חודשים.

פרופיל הבטיחות של אנטרקטיניב במטופלים היה דומה לזה שדווח במחקרים קודמים. רוב תופעות הלוואי הקשורות בטיפול היו מדרגה 1 או 2 והיו ניתנות לניהול או הפיכות עם התאמת מינון התרופה. הפסקת טיפול הקשורה בתופעות לוואי כתוצאה מהטיפול התרחשה ב-8.3% מהמטופלים.

החוקרים סיכמו כי גם כעת, לאור משך מעקב ארוך יותר במספר מטופלים רב יותר, הטיפול באנטרקטיניב ממשיך להדגים תגובה סיסטמית ותוך-גולגלתית ממושכת בחולים עם ממאירויות סולידיות מתקדמות בעלות איחוי ב-NTRK. ובכך מאפשר מענה לצורך בטיפול הפעיל במערכת העצבים המרכזית באוכלוסיית חולים זו.

על אף שהימצאות איחוי ב-NTRK הינה נדירה, תוצאות אלו מחזקות את הצורך באיתור איחויים מסוג זה במטופלים עם גידולים סולידיים שעשויים להרוויח מטיפול באנטרקטיניב.

מקור:

Demetri GD, De Braud F, Drilon A, Siena S, Patel MR, Cho BC, Liu SV, Ahn MJ, Chiu CH, Lin JJ, Goto K, Lee J, Bazhenova L, John T, Fakih M, Chawla SP, Dziadziuszko R, Seto T, Heinzmann S, Pitcher B, Chen D, Wilson TR, Rolfo C. Updated Integrated Analysis of the Efficacy and Safety of Entrectinib in Patients with NTRK Fusion-Positive Solid Tumors. Clin Cancer Res. 2022 Feb 10:clincanres.3597.2021. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-3597. Epub ahead of print. PMID: 35144967.

בחסות רוש

נושאים קשורים:  מחקרים,  NTRK,  גידולים סולידיים,  אנטרקטיניב