מחקרים

אילו מאפיינים משפיעים על כמות ה-ctDNA בדם פריפרי?

במחקר זה נמצא כי גיל, מין וסוג ושלב הגידול השפיעו על כמות ה-ctDNA וכי כמות ctDNA גדולה מגבירה את הסיכוי לבצע בדיקה גנומית בעלת  משמעות קלינית

22.11.2021, 13:00
בדיקות דם. אילוסטרציה

הכמות של circulation free DNAי(cfDNA) ו-ctDNA בביופסיות נוזליות המבוצעות על דם פריפרי משתנה כתוצאה ממאפיינים שונים של המטופל או של הדגימה. במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Clinical Chemistry חוקרים בחנו את ההשפעה של המין, הגיל וסוג הגידול על כמות ה-cfDNA, פרקציית ה-ctDNA וכמות ה-ctDNA ב-12,139 דגימות גידול שעברו אנליזה באמצעות בדיקת FoundationOne Liquid

תוצאות המחקר הדגימו הבדלים מובהקים בכמות ה-cfDNA וה-ctDNA כתלות בסוג הגידול ושלב המחלה בחולה. בנוסף, נצפו הבדלים מובהקים בכמות ה-ctDNA בהתאם לגיל ומין החולה. חשוב לציין נמצא קשר בין רמות גבוהות יותר של cfDNA וכמות ctDNA גדולה יותר לבין קבלת דו"ח ממצאים בעלי משמעות קלינית.

החוקרים סיכמו כי הבדלים בכמויות ה-ctDNA על בסיס גיל, מין וסוג הגידול יכולים להסביר מדוע חלק מהדגימות לא עוברות ריצוף מוצלח או לא ניתן לייצר מהן תוצאות בעלות משמעות קלינית. בנוסף, ממצאים אלה יכולים לסייע בהחלטה על כמות הדם הנדרשת לצורך ביצוע ביופסיה נוזלית מוצלחת.

מקור: 

Richard S P Huang, Jinpeng Xiao, Dean C Pavlick, Cui Guo, Lei Yang, Dexter X Jin, Bernard Fendler, Eric Severson, Jonathan Keith Killian, Matthew Hiemenz, Daniel Duncan, Douglas I Lin, Lucas Dennis, Aparna Aiyer, Ole Gjoerup, Geoff Oxnard, Jeffrey Venstrom, Julia Elvin, Shakti H Ramkissoon, Jeffrey S Ross, Circulating Cell-Free DNA Yield and Circulating-Tumor DNA Quantity from Liquid Biopsies of 12 139 Cancer Patients, Clinical Chemistry, 2021;, hvab176, https://doi.org/10.1093/clinchem/hvab176

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גנומית,  DNA,  כלי דם,  ריצוף הדור הבא
תגובות