מחקרים

בדיקת Foundation One מסייעת באיתור מוטציות המנבאות תגובה לטיפול בחולים עם סרטן לבלב

במחקר זה נמצא כי מוטציית KRAS G12V מנבאת סיכוי גבוה יותר להגיב לכימותרפיה נאו-אדג'ובנטית, קרינה ולאחר מכן ניתוח בחולים עם סרטן לבלב ספק נתיח או סרטן לבלב  מתקדם מקומית

סרטן הלבלב. אילוסטרציה
סרטן הלבלב. אילוסטרציה

התפקיד של טיפול עם קרינה באנשים עם סרטן לבלב עודנו שנוי במחלוקת וייתכן וישנם מאפיינים מולקולריים אשר יוכלו לנבא תגובה לרדיותרפיה. במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת International Journal of Radiation Oncology Biology and Physics חוקרים ביקשו לבחון האם מוטציות סומטיות ותדירות המוטציות קשורה בתוצאי שרידות בעוקבה של חולים עם סרטן לבלב ספק בר כריתה (borderline resectable pancreatic cancer (BRPC) או סרטן לבלב מתקדם  מקומית אשר טופלו עם כימותרפיה נאואדג'ובנטית ורדיותרפיה סטראוטקטית ולאחר מכן ניתוח.

הדגימות לצורך הבדיקה הגנומית נלקחו באמצעות FNA בביופסיה הראשונית או מדגימה שנלקחה בניתוח. תגובה מקומית הוגדרה כתגובה מלאה, תגובה משמעותית או תגובה בינונית בבדיקת הפתולוגיה.

במחקר הוכללו 43 חולים אשר עברו "ריצוף הדור הבא" של דגימת הגידול באמצעות פנל גידול סולידי או באמצעות בדיקת FoundationOne. מוטציות ב-KRAS התגלו ב-96% מהמטופלים. באנליזה חד ורב משתנית נמצא כי גידולים עם מוטציות KRAS G12V היו עם תגובה מקומית טובה יותר לכימותרפיה נאו-אדג'ובנטית לעומת גידולים עם מוטציות KRAS אחרות (100% לעומת 68.4% בלבד). שינויים בגן NOTCH11/2 ו-KRAS VAF>4.3 (VAF-variant allele frequency) היו קשורים בשרידות כוללת רעה יותר. השרידות הכוללת החציונית בחולים עם מוטציות ב-NOTCH1/2 הייתה 14.4 לעומת 27.5 חודשים בחולים ללא מוטציה זו. עבור חולים עם KRAS VAF>4.3 לעומת חולים עם תדירות וריאנטים אלליים נמוכה יותר השרידות הכוללת החציונית הייתה 13.8 לעומת 31.3 חודשים בלבד.

החוקרים סיכמו כי גידולים עם מוטציות KRAS G12V מדגימים תגובה טוב יותר לכימותרפיה, רדיותרפיה וניתוח. שינויים גנומיים אחרים נמצאו קשורים בפרוגנוזה רעה יותר ובפרט שרידות כוללת. איפיון גנומי של גידולי לבלב יכול לסייע בהתאמת טיפול אישית בחולים עם סרטן לבלב ספק נתיח או סרטן לבלב  מתקדם מקומית.

מקור: 

https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.07.426

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גנומית,  ריצוף הדור הבא,  סרטן לבלב אנדוקריני
תגובות