מחקרים

האם יש קשר בין שינויים בגנים לפעילות נוגדת גידול של טלזופריב בחולים עם סרטן ערמונית?

במחקר זה בדיקת FoundatioOne CDx איתרה מטופלים עם mCRCP ומוטציות שאינם קשורות למנגנון תיקון DNA. במחקר נמצא כי אין קשר בין מוטציות אלו לפעילות נוגדת הגידול של התרופה טלזופריב

30.09.2021, 11:44
סרטן הערמונית. אילוסטרציה

במחקר ה-TALAPRO-1 השתתפו גברים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (mCRPC) ושינויים בגנים המעורבים בתגובה לנזק ל-DNAי(DNA damage response alterations-DDRm) באמצעות מנגנון תיקון רקומבינציה הומולוגי (HRR). המשתתפים קיבלו 1-2 קווי טיפול מבוססי טקסן ומחלתם התקדמה על טיפול הורמנלי חדשני אחד או יותר. התוצא  העיקרי במחקר היה שיעור תגובה אובייקטיבית. באנליזה נוספת שתוצאותיה פורסמו בכתב העת Annals of Oncology חוקרים בחנו מוטציות שאינן הגנים הקשורים בתגובה לנזק ל-DNAי(non-DDR) והקשר בין מוטציות אלה לפעילות נוגדת גידול של התרופה טלזופריב (Talazoparib).

ההימצאות של שינויים בגידול הוערכה באמצעות בדיקת FoundationOne CDx ב-123 מטופלים. הקשר בין העדר HRR ופעילות נוגדת גידול הוערך ב-100 חולים באמצעות בדיקת FoundationOne CDx.

תוצאות המחקר הדגימו כי השינוי הנפוץ ביותר הגן שאינו HRR הינו בגן TMPRSS2 (הימצאות של מעל 10%). הגנים הנפוצים ביותר עם שינוי מספר עותקים (שאינם HRR) היו PTEN, הקולטן לאנדרוגן ו-MYC. תוצאות המחקר הדגימו עוד כי במטופלים עם מוטציות ב-TP53 שיעור התגובה האובייקטיבית היה 30.0% לעומת 28.6% בגברים ללא מוטציה ב-TP53י(p=1.00). גם במטופלים עם וללא מוטציות ב-PTEN לא נמצא הבדל מובהק בשיעור התגובה האובייקטיבית. בנוסף לא נמצא קשר בין שיעור תגובה אובייקטיבית לשינויים בקולטן לאנדרוגן או בגן MYC.

תוצאות מחקר זה הדגימו כי בגברים עם mCRPC, שינויים בגנים שאינם קשורים ב-HRR אינם קשורים בפעילות נוגדת גידול של טלזופריב.

מקור: 

580P TALAPRO-1: Talazoparib (TALA) monotherapy in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) with DNA damage response alterations (DDRm) - Exploration of non-DDR mutational landscape and potential associations with antitumor activity https://www.annalsofoncology.org/

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריצוף הדור הבא,  בדיקה גנומית,  סרטן ערמונית
תגובות