מחקרים

חוקרים פיתחו שיטה משופרת להערכת פרקציית גידול המבוססת על אנפלואידיות

במחקר זה נמצא כי בקרב אנשים עם פרקציית גידול מדידה בפלזמה, הרגישות של בדיקת ביופסיה נוזלית היא גבוהה ביותר ועומדת על 90%-100%

29.07.2021, 15:10

בדיקת "ביופסיה נוזלית" של חברת FoundationOne היא בדיקת המאושרת על ידי מנהל המזון והתרופות בארצות הברית. הבדיקה מאתרת שינויים גנומיים במעל ל-300 גנים במגוון רחב של גידולים. אחת המגבלות של הבדיקה היא כאשר פרקציית הגידול בפלזמה נמוכה (low plasma tumor fraction). פרקציית הגידול משתנה בין גידולים שונים ולעיתים נמצאת בקורלציה לשרידות כוללת. במחקר שתוצאותיו יוצגו במסגרת מפגש ה-American Association for Cancer שיערך בספטמבר השנה, חוקרים בחנו שיטה חדשה לאיתור פרקציית גידול.

החוקרים השתמשו באנאפלואידיות ב-SNPי(Single-nucleotide polymorphism) על מנת לפתח מדידת פרקציית גידול שלא תהיה תלויה בוריאנט ושתסייע בהגדלת רגישות בדיקת הביופסיה הנוזלית. נכון להיום בחלק מבדיקות הפרופיל הגנומי מבוצעת הערכת פרקציית גידול באמצעות פרקציית וריאנטים אלליים אך שיטה זו מושפעת ממוטציות ג'רמינליות, שינויים במספר עותקים וממספר מוגבל של מוטציות.

החוקרים בחנו עוקבה של חולים עם NSCLC בהם בוצעה בדיקת פרופיל גנומי מרקמה ומדם פריפרי. מתוך 251 המקרים עם ביופסיית רקמה אשר הדגימה מוטציות L858R או 19del ב-EGFR, בדיקת הביופסיה הנוזלית איתרה 90% ממוטציות אלו כאשר פרקציית הגידול נמדדה אך רק 51% כאשר פרקציית הגידול לא נמדדה. בהמשך החוקרים בחנו שלוש עוקבות ממחקרים קליניים ומצאו כי כאשר ישנה מדידה של פרקציית הגידול שיעור ההסכמה בין ביופסיה מרקמה לביופסיה נוזלית עומד על למעלה מ-90% אך כאשר אין מדידה של פרקציית גידול השיעור נע בין 66.7-89.6% כתלות בסוג הגידול.

החוקרים מסכמים כי פיתחו שיטה חדשה להערכת פרקציית גידול בפלזמה על ידי שימוש באנאפלואידיות. שיטה זו יכולה להתגבר על חלק מהמגבלות במדידת פרקציית גידול המבוססת על וריאנטים אלליים. כאשר פרקציית גידול מאששת המצאות גידול הרגישות של בדיקת הביופסיה הנוזלית היא מצויית ועומדת על 90%-100% וכי ייתכן ואין צורך בביצוע ביופסיה מרקמה.

מקור: 

Abstract 2231: Utility of plasma tumor fraction (TF) to inform sensitivity of FoundationOne Liquid CDx (F1LCDx). Meijuan Li, Bernard Fendler, Lei Yang, Russell Madison, Brennn Decker, Ole Gjoerup, Kimberly McGregor, Aparna Aiyer, Jason Hughes, Priti Hegde, Christine Vietz and Geoffrey R. Oxnard Cancer Res July 1 2021 (81) (13 Supplement) 2231; DOI: 10.1158/1538-7445.AM2021-2231

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גנומית,  ריצוף הדור הבא,  ביופסיה נוזלית
תגובות