וידאו

Live interactive webinar workshop on NTRK testing

סדרת הרצאות בתחום בדיקות ל-NTRK, כחלק מהגישה האגנוסטית בבירור מולקולרי

NTRK Fusion - Clinical Aspects and Practice
Dr. Sharon Peles - Oncologist, GI cancer Department Tel Aviv Sourasky Medical Center– Ichilov Hospital

Tumor Agnostic Scenario, Implications for Testing, Introduction of NTRK Testing
Prof. Caterina Marchiò, MD PhD - Associate Professor of Pathology, Department of Medical Sciences, University of Turin, Pathology Unit, FPO-IRCCS Candiolo Cancer Institute

Digital Cases, IHC Staining Review
Prof. Caterina Marchiò, MD PhD - Associate Professor of Pathology, Department of Medical Sciences, University of Turin, Pathology Unit, FPO-IRCCS Candiolo Cancer Institute

בחסות חברת רוש

נושאים קשורים:  וידאו