מחקרים

מנבאים של תגובה למעכבי בקרה חיסונית בגידולים סולידיים גרורתיים

שימוש בבדיקת FoundationOne סייע באיתור מוטציות ב-PIK3 ונטל מוטציות גבוה בגידול המנבאים תגובה טובה לטיפול בממאירויות סולידיות גרורתיות

גידול סרטני (אילוסטרציה)
גידול סרטני (אילוסטרציה)

לאור השימוש הגובר במעכבי בקרה חיסונית באונקולוגיה קיים צורך באיתור סמנים פרוגנוסטיים חדשים עבור תגובה לטיפול ופיתוח תופעות לוואי. מחקר שפורסם בכתב העת Journal for ImmunoTherapy of Cancer בחן גורמים הקשורים בתגובה למעכבי בקרה חיסונית ב"עולם האמיתי" וביקש לזהות סמנים פרוגנוסטיים באוכלוסייה מגוונת של חולים.

החוקרים העריכו את הפרופיל המולקולרי של גידולים סולידיים גרורתיים באמצעות בדיקת FoundationOne CDx מ-69 חולים שטופלו במרכז רפואי יחיד בארצות הברית. בוצעה הערכה של שרידות ללא התקדמות מחלה, תגובה רדיולוגית ותופעות לוואי אוטואימוניות ולאחר מכן תוצאים אלו השוו לסמנים המולקולריים השונים.

החוקרים מצאו שיפור מובהק סטטיסטית בשרידות ללא התקדמות מחלה בחולים עם מוטציות ב-PIK3י(123 שבועות לעומת 23 שבועות). יתרון זה הודגם ללא תלות בסטטוס נטל המוטציות בגידול או ביטוי PD-L1. חולים עם מוטציות PIK3 היו עם שיעור תגובה אובייקטיבי גבוה יותר מאשר מטופלים עם PIK3 מזן הבר (69.6% לעומת 43.5%; p=0.045). עם זאת, חולים עם מוטציות ב-PIK3 היו גם בעלי סיכון גבוה יותר לפתח תופעות לוואי אוטואימוניות (73.9% לעומת 37%). החוקרים מצאו עוד כי שרידות ללא התקדמות מחלה הייתה ארוכה יותר בחולים עם נטל גידול גבוה לעומת הקבוצה עם נטל גידול בינוני וממצא זה היה על סף המובהקות הסטטיסטית.

החוקרים סיכמו כי נטל מוטציות גבוה בגידול ומוטציות ב-PIK3 מנבאים שרידות ללא התקדמות מחלה טובה יותר באנשים עם גידולים סולידיים המקבלים אימונותרפיה. שימוש בבדיקת FoundationOne סייע בזיהוי סמנים פרוגנוסטיים אלה.

מקור: 

Jacob, A. et al. (2020) Journal of ImmunoTherapy of Cancer 8:doi: 10.1136/jitc-2020-SITC2020.0053  

נושאים קשורים:  מחקרים,  סמנים פרוגנוסטיים,  בדיקות מולקולריות,  גידולים סולידיים,  FoundationOne
תגובות